Vücut Kitle İndeksi ve Metabolik Cerrahi

Günümüzde obezite cerrahisi operasyonlarının endikasyonları VKİ kriteri ile belirlenmektedir. Buna göre VKİ 35 kg/m²’nin üzerinde olan metabolik sendrom hastalarına cerrahi uygulama imkanı tanınmaktadır.

Bu bölümde VKİ’nin hastalık şiddeti üzerinde ne ölçüde belirleyici olduğu ve mevcut 35 kg/m²’lik eşik değerin klinik anlamlılığı ele alınacaktır.

Bir örnek hasta üzerinden VKİ değerini ele alalım:

38 yaşında boyu 186 cm, kilosu 139 kg olan erkek hastanın VKİ değeri 40,17 kg/m² değerindedir.

Elimizdeki mevcut kriterlere göre Morbid Obez olan bu hastanın fotoğrafları için tıklayınız.

6
Figür 1

7

Figür 2
8
Figür 3

Figür 1-2-3’de görüleceği üzere VKİ cinsiyet, yaş ve farklı ırklara mensup bireyler arasında ayrım yapma imkanı vermez.
9

Figür 4

• Çünkü, VKİ epidemiyoloji açısından iyi bir veri olabilir. Ancak, klinik pratikte öyle değildir.
Bunun en güzel örneği figür 4’te görülmektedir. Fotoğrafta yan yana oturmakta olan iki kişiden soldaki John Yudkin 60 yaşında, International Health and Medical Education Centre, University College Londra’da çalışmakta olan bir obezite ve metabolik hastalıklar uzmanı. Sağdaki ise Chittaranjan Yajnik, 52 yaşında KEM Hospital Research Centre Pune, Hindistan’da çalışmakta olan bir diyabetolog. Dr. Yudkin batı tarzında besleniyor ve maratonlara katılıyor. Dr. Yajnik ise vejeteryan diyet ile besleniyor ve hastanedeki asansöre koşma dışında fiziksel egzersiz yapmıyor. Her iki uzmanın da vücut kitle indeksi değeri 22,3 kg/m2. Ancak, her ikisi de X-Ray Absorpsiyometri ile değerlendirildiklerinde aynı VKİ değerlerine rağmen vücut yağ oranlarında %9,1’e karşın %21,2’lik bir farklılık görülmekte. Bu durum eşit vücut kitle indeksi değerine sahip bireylerde vücut kas ve yağ kitlelerinin çok farklı olabileceğinin çarpıcı bir örneğini teşkil etmektedir (Mandavilli A, Cyranoski D. News Feature: Asia’s big problem. Nature Med 2004; 10:325-7).

Tüm bunların yanı sıra VKİ,

•T2DM tanısı almış hastalarda metabolik ve KV riskleri belirlemede yetersizdir.
•Herhangi bir tedavinin başarılı olup, olmayacağını belirleyen kesin bir VKİ değeri bulunmamaktadır.
•VKİ diyabet kontrolünün yeterli olup olmadığını belirlemede güvenilir bir prediktör değildir.
•Bireysel sağlık durumu hakkında değerlendirme imkanı vermez.
•Değerlendirilmeye en çok ihtiyaç duyan, mikrovasküler hasarın daha belirgin bir şekilde ortaya çıktığı morbid obez olmayan diyabet hastalarını değerlendirmede yetersizdir.
Bu sebeplerle her ülke kendi hasta gruplarının antropometrik özelliklerini belirlemeli ve hasta bazında cerrahi tedavi opsiyonlarını da içerecek şekilde yeni algoritmalar belirlemelidir.

Yorum Yazın

© 2013 - Metabolik Cerrahi Akademisi

Scroll to top
DMCA.com Protection Status