Obezite Tedavisi’nde İleal İnterpozisyon

İleal İnterpozisyon ameliyatlarının obezite tedavisinde kullanımı ve efektivitesi ile ilgili elimizde yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır.

Bu konu ile alakalı pek çok basın yayın organında kurumumuzdan bağımsız açıklamalar olmasına rağmen, konu henüz bilimsel anlamda netleşmemiştir.

Zira, İleal İnterpozisyon ameliyatı başından itibaren Tip 2 Dİyabet’in cerrahi tedavisi için ortaya konulmuş bir antitedir.

Bu bölümde Metabolik Cerrahi Akademisi yazarlarının tedavi ettiği 316 hastaya ait veriler ve Dr. Aureo De Paula’ya ait iki makaledeki sonuçlar

Yakın gelecekte kurumumuza ait olan veriler bilimsel ortamlarda makale olarak paylaşılacaktır.

 

•Merkezimizce ameliyat edilen 316 hastanın 3-21 aylık takiplerinde, ameliyat öncesi ve sonrası VKİ değerleri incelendiğinde ;
•VKİ<30 olanlarda ortalama VKİ 27,9’dan 21,63 kg/m²’ye (ort. değişim 6,27 kg/m²,ort. değişim yüzdesi: %22,4)
•VKİ 30-35 olanlarda ortalama VKİ 32,1’den 24,2 kg/m²’ye (ort. Değişim 7,91 kg/m²,ort. değişim yüzdesi: %24,64)
•VKİ 35-40 olanlarda ortalama VKİ 37,2’den 26,8 kg/m²’ye (ort. Değişim 10,4 kg/m²,ort. değişim yüzdesi: %28)
•VKİ>40 olanlarda ortalama VKİ 43’den 30 kg/m²’ye (ort. Değişim 13 kg/m²,ort. değişim yüzdesi: %30,23)
•Şeklinde VKİ değişimleri olmuştur. Yani, bir hastanın ameliyat öncesi ne kadar çok fazla kilosu varsa o oranda kilo kaybı gerçekleşmiştir.
Dr. Aureo De Paula tarafından Surgical Endoscopy ve Journal of Gastrointestinal Surgery isimli dergilerde 2008 ve 2011 yıllarında yayımlanan makalelerde;
Slayt36
Surgical Endoscopy verilerine göre ortalama VKİ 30,1 kg/m²’den 23,8 kg/m²’ye inmiştir.
slay84
Journal of Gastrointestinal Surgery verilerine göre ameliyat öncesi VKİ değerlerine göre VKİ değerleri incelendiğinde;
VKİ <25 olanlarda ortalama VKİ 23,0’dan 19,9 kg/m²’ye,
VKİ 25-30 olanlarda ortalama VKİ 27,6’dan 22,4 kg/m²’ye
VKİ 30-35 olanlarda ortalama VKİ 32,8’den 24,2 kg/m²’ye gerilemiştir.
Şu aşamada İleal İnterpozisyon ameliyatı sonrası kilo kontrolüne ait bilimsel veriler bundan ibarettir.

Yorum Yazın

© 2013 - Metabolik Cerrahi Akademisi

Scroll to top
DMCA.com Protection Status