Neden Metabolik Cerrahi Akademisi

Metabolik Cerrahi Akademisi, Tip 2 Diyabet hastalığının tedavisinde Metabolik Cerrahi yönteminin güçlü bir alternatif olduğunu bilimsel verilerle ortaya koymak ve bu tedavi yöntemiyle ilgili özellikle dijital ortamda oluşan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen, tamamen sağlık çalışanlarını bilgilendirme amaçlı bir internet platformudur.

Metabolik Cerrahi Akademisi sayesinde tıp çevrelerinin ve Tip 2 Diyabet hastalarının bu tedavi yöntemiyle ilgili çok daha detaylı ve güvenilir bilgilere ulaşması hedeflenmektedir. Bu sayede Metabolik Cerrahi yöntemi şeffaf bir ortamda her türlü veri ve belge ortaya konarak açıklanabilecektir.

Metabolik Cerrahi Akademisi aynı zamanda daha çok cerrahın bu tedavi yöntemiyle ilgili bilgi alabilmesini sağlayarak bu tedavi yönteminin güvenli bir şekilde yaygınlaşmasını ve daha ulaşılabilir olmasını hedefler.

Sonuç olarak Metabolik Cerrahi Akademisi’nin genel amacı “kronik bir hastalık” olduğu düşünülen Tip 2 Diyabet hastalığının, uygun hastalarda tedavi edilebilir ya da en azından kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğunu bilimsel veriler ışığında ortaya koymaktır.

Unutulmaması gereken nokta tıbbın her alanında olduğu gibi Metabolik Cerrahi de dinamik, her an güncellenmekte olan bir süreçtir. Bizler de bu süreçte üzerimize düşen bilgilendirme sorumluluğunu sağlık çalışanlarına bu platformdan aktarmayı amaçladık.

Metabolik Cerrahi Akademisi hepimizin katkıları ile büyüyecek ve konuya ilgi duyan tüm hekimler ve diğer sağlık çalışanlarına Metabolik Cerrahi hakkında tarafsız, bilimsel veriler sunma görevini yerine getirecektir.

AMACIMIZ HERHANGİ BİR KURUMU, KİŞİYİ YA DA TEDAVİ ŞEKLİNİ ELEŞTİRMEK DEĞİL, SADECE İÇİNDE BULUNULAN DURUMUN BİLİMSEL BİR BAKIŞ AÇISI İLE DEĞERLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAKTIR.

BİR DİĞER AMACIMIZ İSE METABOLİK CERRAHİNİN BARİATRİK CERRAHİ VEYA OBEZİTE CERRAHİSİNDEN FARKLI BİR UYGULAMA OLDUĞUNU VURGULAMAKTIR.

BU BAĞLAMDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİ DEĞERLERİNİN METABOLİK CERRAHİ UYGULAMALARI İÇİN KATİ BİR DEĞERLENDİRME KRİTERİ OLMADIĞININ DA VURGULANMASI AMAÇLANMIŞTIR.

© 2013 - Metabolik Cerrahi Akademisi

Scroll to top
DMCA.com Protection Status