İleal İnterpozisyon & Malabsorpsiyon

İleal İnterpozisyon ameliyatını obezite ameliyatlarından ayıran çok önemli bir faktör vardır. Uygulanan işlem oral gıda alımı sonrası erken ileal uyarımı sağlar ve bu durum diğer obezite ameliyatlarından farklı olarak uzun vadede malnutrisyon-malabsorpsiyon görülmemektedir. Zira, uzun vadede ciddi bir beslenme problemi yoktur ve vitamin – mineral takviyesine de ihtiyaç duyulmaz. Hastaların hemen tamamı birinci yıldan sonra vitamin mineral takviyelerini bırakırlar. Çünkü ince barsaklarımızın ortalama uzunluğunun yaklaşık 7 metre olduğunu kabul edersek bunun sadece 50 cm’ lik bir segmenti devre dışı bırakılmıştır.

Slayt1

•El-Kadre ve arkadaşları tarafından 2011’de Nutrition dergisinde yayımlanan makalede ameliyattan 1 yıl sonra D-Xylose Malabsorpsiyon testinin ameliyat öncesi değerler ile benzer seviyelerde olduğu görülmüştür.

Slayt3

Slayt4

•Dr. Surendra Ugale’ye ait İİSG serisinde ameliyattan 1 yıl sonra serum demir, B12, protein ve D Vitamini seviyelerinin ameliyat öncesi değerlere yakın bir seviyeye geldikleri görülmektedir.

Yorum Yazın

© 2013 - Metabolik Cerrahi Akademisi

Scroll to top
DMCA.com Protection Status