Hiper 1 Çalışması

Obezite ve Diyabet tedavisinde gelinen nokta

Obezite ve tip 2 diyabet tüm dünyayı tehdit eden global bir pandemi haline gelmiş olup elimizdeki mevcut tedavi yöntemleri bu tehdit ile mücadelede yeterli olmamaktadır.
Hâlihazırda bu iki salgın ile mücadelede elimizdeki en etkili tedavi yöntemi cerrahi uygulamalar olup, özellikle ciddi kilo problemi olan diyabet hastalarında uygulanan cerrahi tedaviler ile hastalık gidişatında önemli düzelmeler saptanmaktadır.
Ne var ki, hastaların ince bağırsak hormonlarının düzeyleri ve hangi hastaya hangi cerrahi tekniğin uygulanması gerektiği soruları halen netliğe kavuşmamıştır. Özellikle diyabet hastalarında tek başına yapılan mide küçültme işlemlerinin uzun dönemli sonuçları istenilen neticeleri sağlayamamaktadır. Mide küçültme işlemi yapılan şeker hastalarının özellikle 4-5 yıllık bir süre sonrası tekrar kilo aldıkları ve şeker seviyelerinin tekrar yükselmeye başladığı görülmüştür. Benzer bir durum mide bypass ameliyatları için de geçerlidir. Hâlbuki ince bağırsaklara yapılan uzun segmentli yer değiştirme ameliyatları için bu durum söz konusu olmamaktadır. Bunun nedeni bu işlemlerle ince bağırsağın son kısmı kaynaklı iştah kesici ve insülin aktivitesini artırıcı hormonlardır.

HIPER-1 çalışmasının teorik temelleri

Human Intestinal Peptides Evaluation & Research (İnsan Bağırsak Hormonları Değerlendirme & Araştırma) çalışmasının temel amacı; sağlıklı erişkinler, farklı vücut kompozisyonu ve hastalıklara sahip bireyler ve farklı ameliyat teknikleri uygulanmış hastalarda, ince bağırsağın son kısmında bulunan, özelleşmiş “L” hücreleri kaynaklı bazı hormonların seviyeleri ve aktivitelerini ölçmektir. Bu sayede hastalıkların gelişme mekanizmalarını, farklı hastalık ve vücut tipine sahip bireylerde, bu hormonlara ait seviyeler ve aktivitelerini ve farklı cerrahi yöntemler uygulanmış bireylerde, ameliyat sonrası bu hormonlarda ortaya çıkan düzeyleri öğrenmemiz mümkün olabilecektir. Bu sayede, her hastada sorunun nereden kaynaklandığını anlayarak, bireye özgü kişisel tedavi yaklaşımları geliştirebileceğiz. Buna ilaveten, kime hangi tedavi yönteminin uygulanması gerektiği ve gelecekte hasta olma riski taşıyan bireylerin erken dönemde saptanması da mümkün olacaktır.

Hangi ülkeler katılıyor?

HIPER-1 çalışması çok uluslu bir araştırma olup; çalışmanın merkez ofisi Türkiye’dir. Araştırmaya ait tüm veriler ülkemizde toplanıp değerlendirilecek ve sonrasında bilim dünyası ile paylaşılacaktır. Çalışmada ülkemizin yanı sıra Avustralya, Hollanda, A.B.D., Brezilya ve Hindistan’dan da bilim insanları yer almaktadır. Çalışma için uluslararası geçerliliğin en önemli kriterlerinden birisi olan www.clinicaltrials.gov adresinden kayıt süreci tamamlanmış olup; veri toplama aşamasına geçilmiştir.

Araştırmanın konusu ne?

HIPER-1 çalışması kesitsel bir araştırmadır. İki tane ana grup ve 8 adet alt gruptan oluşan çalışmada tüm hastalara aynı kan testleri yapılacaktır.

Ana gruplar: Ameliyat olmamış hastalar (A) / Ameliyat olmuş hastalar (B).

Ameliyat olmamış hastalar (A)
Sağlıklı erişkinler (alt grup 1),
Diyabetik, obez hastalar (alt grup 2),
Diyabetik, obez olmayan hastalar (alt grup 3),
Obez, diyabeti olmayan hastalar (alt grup 4)

Ameliyat olmuş hastalar (B)
Sleeve gastrektomi (tüp mide ameliyatı) olmuş hastalar (alt grup 5),
Mini gastrik bypass ameliyatı olmuş hastalar (alt grup 6),
Sleeve gastrektomi + ileal interpozisyon ameliyatı olmuş hastalar (alt grup 7),
Sleeve gastrektomi + transit bipartisyon ameliyatı olmuş hastalar (alt grup 8).

HIPER-1 çalışmasında tüm gruplarda bazal (aç karnına) ve standart bir kahvaltıdan 30 -60-120 dakika sonra ince bağırsakların son kısmındaki özelleşmiş “L” hücreleri kaynaklı GLP-1 ve Peptid YY isimli hormonların seviyeleri ve aynı sürelerde glukoz + insülin seviyeleri de ölçülerek beta hücre yanıtları ve insülin duyarlılık indeksleri de belirlenecektir. Bu sayede;

1) Sağlıklı erişkinler ile farklı vücut kompozisyonu ve hastalıklara sahip bireylerde ince bağırsakların çalışma fizyolojisi hakkında bilgi edinilecektir.
2) Farklı ameliyatlar uygulanmış diyabet hastalarında ince bağırsakların çalışma fizyolojisi hakkında bilgi edinilecektir.
3) Tüm hastalarda kan yağları ve yağ asitleri düzeylerine ilaveten beta hücre yanıtları ve insülin duyarlılık indeksleri de belirlenecektir.

Çalışmaya ait erken ve geç dönem sonuçlar ayrı ayrı değerlendirilecek ve yayımlanacaktır. Bu nedenle erken sonuçlar HIPER-1; geç dönem sonuçlarsa HIPER-2 başlığı altında planlanmıştır. Bu çalışmalara ait erken ve geç dönem sonuçlar; hastalıklar hakkındaki bilgi seviyemiz, uygulamakta olduğumuz tedavi yöntemleri ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunlara ait önlemler konusunda çok önemli bir kaynak teşkil edecektir.

Çalışmaya katılabilir miyim?

Şayet şeker hastası olup, sleeve gastrektomi (tüp mide), mini gastrik bypass, ileal interpozisyon veya transit bipartisyon ameliyatlarından birisini geçirmişseniz ve ameliyatın üzerinden 6 ay veya daha fazla bir süre geçmişse çalışmada yer alabilirsiniz. Bu amaçla 0-212-2960633/34 numaralı telefonlardan veya info@metabolikcerrahi.com mail adresi üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

Geleceğe ve sağlığımıza yatırım

Unutulmaması gereken en önemli nokta; obezite ve tip 2 diyabet hastalıklarının son derece karmaşık, heterojen, dinamik ve çok bileşenli hastalıklar olduğudur. Glukoz ve insülin metabolizması yanı sıra, pankreastan insülin salgılayan beta hücre dinamikleri de bu hastalıkların gelişiminde kilit rol oynamaktadırlar. HIPER-1 çalışması dâhilinde bu konular da aydınlatılacak olup, bilimsel bilgi birikimine ve insan sağlığına katkı sağlaması açısından bu araştırmanın önemli bir yapıtaşı teşkil edeceği umudundayız.

Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Alper Çelik

Yorum Yazın

© 2013 - Metabolik Cerrahi Akademisi

Scroll to top
DMCA.com Protection Status