İleal İnterpozisyon & Malabsorpsiyon

İleal İnterpozisyon ameliyatını obezite ameliyatlarından ayıran çok önemli bir faktör vardır. Uygulanan işlem oral gıda alımı sonrası erken ileal uyarımı sağlar ve bu durum diğer obezite ameliyatlarından farklı olarak uzun vadede malnutrisyon-malabsorpsiyon görülmemektedir. Zira, uzun vadede ciddi bir beslenme problemi yoktur ve vitamin – mineral takviyesine de ihtiyaç duyulmaz. Hastaların hemen tamamı biri ...

Devamını Oku

İleal İnterpozisyon Etkileri

1) Alınan besin öğelerinin erken dönemde ileum mukozası ile temasına bağlı GLP-1 artışı ve buna bağlı erken faz insülin salınımının düzenlenmesi (“jejuno ileal nutrient sensing”)* 2) Glukoza bağlı geç dönem (20-120 dk) plazma insülin yanıtının GİP etkisi (duodenal eksklüzyon) nedeniyle düzenlenmesi 3) Hepatik ve periferal insülin direncinin azalması 4) Kalorik kısıtlama ve “hormonal thermostat” mekanizmasın ...

Devamını Oku

İleal İnterpozisyon ameliyatına neden ihtiyaç duyulmakta?

Her şeyden önce bilinmesi gereken nokta mevcut medikal tedaviler, yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet tedavilerinin uzun vadede tip 2 diyabet ve diğer metabolik sendrom bileşenlerinde efektif kontrol sağlayamadıklarıdır. Morbid obez tip 2 diyabet hastalarında BPD ve DS gibi uzun segmentli ince barsak baypas işlemlerine ait uzun dönem (>20 yıl) ve %90’ın üzerinde remison oranları bildirilmiştir. Böylesine ...

Devamını Oku

İleal İnterpozisyon Nedir

İleal İnterpozisyon ameliyatı orijinal olarak sleeve gastrektomi ve buna ilaveten adından da anlaşılacağı üzere bir ileum segmentinin sindirim sisteminin farklı bir alanına taşınmasını ifade eder. İleal İnterpozisyon ameliyatının iki farklı versiyonu vardır.1 Sleeve Gastrektomi + Jejuno – İleal İnterpozisyon (JII= Non diverted sleeve + İİ) Sleeve Gastrektomi + Duodeno – İleal İnterpozisyon (DII=Diverted sle ...

Devamını Oku

Vücut Kitle İndeksi ve Metabolik Cerrahi

Günümüzde obezite cerrahisi operasyonlarının endikasyonları VKİ kriteri ile belirlenmektedir. Buna göre VKİ 35 kg/m²'nin üzerinde olan metabolik sendrom hastalarına cerrahi uygulama imkanı tanınmaktadır. Bu bölümde VKİ'nin hastalık şiddeti üzerinde ne ölçüde belirleyici olduğu ve mevcut 35 kg/m²'lik eşik değerin klinik anlamlılığı ele alınacaktır. Bir örnek hasta üzerinden VKİ değerini ele alalım: 38 yaşınd ...

Devamını Oku

© 2013 - Metabolik Cerrahi Akademisi

Scroll to top
DMCA.com Protection Status